ПРАВО - МАТЕМАТИКА СВОБОДИ

КАФЕДРА ПРАВА

 

 "Професія юриста полягає в тому, щоб все ставити під сумнів, ні з чим не погоджуватися і без кінця говорити"   

Томас Джефферсон

 

Проблема прав людини в останнє десятиліття в зв'язку з бурхливими технічними процесами сучасного гіперінформаційного суспільства набуває досить актуального теоретичного і практичного значення. В історичному перебігу часу ідея прав людини наповнювалася різним вмістом в залежності від розвитку цивілізаційних цінностей, концепцій праворозуміння, політичних, культурних, релігійних, моральних поглядів.

Для сучасних теорій прав людини (остання третина XX ст.) характерне не тільки юридичне, а й філософське, етичне, політичне, конкретно-історичне та соціокультурне обгрунтування системи прав. Права й свободи –  це один зі способів людського буття.
Можна погодитися, що сучасне розуміння прав людини представляється, як складноорганізована система зв'язків, яка об'єднує філософсько-гуманістичне, моральне, політичне й  юридичне в житті сучасної людини.

 

Кафедра права була заснована у 2017 році на базі кафедри політології та історії, яка мала давню традицію й завжди була багата на цінний викладацький потенціал. Сучасна кафедра в повній мірі  приймає виклик сьогодення й бере на себе відповідальність за підготовку висококваліфікованих спеціалістів в області ПРАВА, які в майбутньому зможуть знайти принцип рівноваги між індивідуальними й суспільними інтересами в сучасному світі. А як відомо, саме принцип рівноваги являється одним із головних факторів визначення концепції прав людини.

На основі нової  спеціальності 081 право кафедрі працює поглиблена програма навчання з наступних напрямів:

Інформаційне право Інформаційна безпека в Україні;  Медіа-право; Інформаційно-аналітичне забезпечення законодавчої  та правозастосовної діяльності; Договори в сфері інтелектуальної власності  та інформаційної діяльності; Кваліфікація та організація розслідування  кримінальних правопорушень у сфері використання комп'ютерів, автоматизованих систем  та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку; Інформаційне право; Міжнародне інформаційне право; Основи електронного урядування; Охорона прав інтелектуальної власності  в сфері цифрових технологій; Податкове законодавство у сфері IT-послуг та розробки програмного забезпечення; Технічне та юридичне забезпечення електронного підпису.

Повітряне право Адміністративне судочинство; Митне право; Міжнародне повітряне та космічне право; Охорона прав інтелектуальної власності в аерокосмічній галузі; Інформаційне право; Повітряне право; Правове регулювання безпеки цивільної авіації; Транспортне право; Юридична відповідальність за правопорушення у сфері повітряного права..

Цивільне право Житлове право; Захист прав споживачів; Земельне право; Міжнародне приватне право; Право інтелектуальної  власності; Речові права; Сімейне право; Складання цивільно-процесуальних документів; Спадкове право;  Договірне право.

Студенти отримують необхідні знання про роботу національної правової системи, вивчаючи сучасне законодавство України, міжнародні стандарти у галузі прав людини та правозастосовну практику. Особлива увага приділена засвоєнню основних галузей  та інститутів права та розуміння функціонування механізмів організації та роботи державних органів, підприємств, установ, організацій. Крім того, студенти оволодівають навичками міжособистісної взаємодії, умінням працювати в команді та  спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів юридичної діяльності).

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Державні органи, підприємства, установи та організації різних сфер громадського життя, юридичні та інформаційні відділи, де потрібні фахівці-юристи.

 

ПРАКТИКА І РОБОТА

Колегія адвокатів України, Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України; ТОВ Нью сістемс АМ, ТОВ Михалюк, Сороколат і партнери – патентні повірені, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, АТ «МОТОР СІЧ»,  Філія ДП «Антонов» серійний завод «АНТОНОВ», ПАТ Харківміськгаз, Харківський міський центр зайнятості,  Центральний державний науково-технічний архів України Державної архівної служби, Харківський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ОТ «Інститут інформаційних технологій», ДП Харківський машинобудівельний завод «ФЕД», Науково-виробниче підприємство «Хартрон-Плант», підрозділи МВС України, суди, підрозділи Державної пенітенціарної служби України.

Впевненість у завтрашньому дні й новій правовій системі буде лежати на твоїх плечах! Змінимо Україну на краще.

 

Наша адреса:

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

вул. Чкалова, 17, головний корпус, ауд. 220, 222, 224

м. Харків, Україна, 61070

Телефони:

Відбіркова комісія факультету:

(057) 788-47-00, 788-48-70

Центральна приймальна комісія:

(057) 788-43-13

Контактні телефони: 788-47-02, 788-43-64

Проїзд:

Тролейбусами № 2, 12; автобусами № 33, 55, 65, 202, 247, 263, 271, 278, 302 до зупинки "ХАІ"