ПРАВО - МАТЕМАТИКА СВОБОДИ

Звіт 2017/2018 нав.рік

Звіт роботи гуртка за 2017/2018 рік:

    Вступне засідання: 27. 09. 2017 р. відбулося вступне засідання студентського наукового гуртка "Актуальні проблеми історії України та її державності". Куратор гуртка канд. іст. наук, доц. Г. Ю. Каніщев ознайомив присутніх з метою та основними напрямами роботи гуртка.

    Перше засідння: 11. 10. 2017 р. відбулося засідання студентського наукового гуртка "Актуальні проблеми історії України та її державності". З доповіддю "Г. Ф. Квітка-Основ'яненко - літератор і громадський діяч" виступила студентка гр. 315 Михайлина В. Під час обговорення доповіді було зазначено, що літературна та громадсько-політична діяльність Г. Ф. Квітки-Основ'яненка була відображенням розквіту Слобожанського краю наприкінці XVIII -  у першій половині XIX ст. у зв'язку із завершенням формування його території та адміністративного  устрою у формі Слобідсько-Української губернії (з 1765 р.), а також заснуванням Харківського університету (1805 р.). Саме у творчості Г. Ф. Квітки-Основ'яненка знайшов відображення своєрідний менталітет тодішніх слобожан, регіональні особливості їх культури й побуту, а також політична психологія й ставлення до влади ("Листи до любезних земляків" 1839 р.).

   11 листопада 2017 р. відбулося засідання студентського наукового гуртка: "Актуальні проблеми історії України та її державності". З доповіддю "Історія міста Охтирка" виступила студентка групи 315 В. Михайлина. Під час обговорення доповіді було відмічено зв'язок Охтирки з Харковом та іншими містами Слобідської України, звернено увагу на спільні риси їхнього розвитку, пов'язані із знаходженням у складі Слобожанщини і України.
   Було зазначено важливу роль історичного краєзнавства при вивченні історії та культури України.

   6 грудня 2017 р. відбулося завершальне в осінньому семестрі 2017/2018 навчального року засідання студентського наукового гуртка "Актуальні проблеми історії України та її державності". Куратор гуртка канд. іст. наук, доцент Каніщев Г. Ю. підбив підсумки роботи у семестрі, зазначивши зв'язок активності під час роботи гуртка із загальними результати роботи під час семестру.

   30 січня 2018 р. відбулося засідання студентського наукового гуртка "Актуальні проблеми історії України та її державності". З доповіддю "Соціальні мережі у житті людини" виступила студентка групи 714д І. Хлюпо. Під час обговорення доповіді було відмічено велику роль соціальних мереж у сучасному світі, особливо для молодого покоління. Зазначено великі перспективи розвитку соціальних мереж у політичній сфері.
   З доповіддю "М. Грушевський: людина і політик" виступила студентка групи 714д В. Чечерінда. Під час обговорення доповіді було зазначено актуальність подій історії України початку ХХ століття для сучасної України.


   6 лютого 2018 р. відбулося засідання студентського наукового гуртка "Актуальні проблеми історії України та її державності". З доповіддю "Соціальні мережі і права людини" виступив студент групи 714д Р. Долгай. Під час обговорення доповіді було визначено проблему конфіденційності інформації під час користування соціальними мережами та приділено увагу проблемі дотримання прав людини у сфері інформації в умовах сучасного суспільства.

   20 лютого 2018 р. відбулося засідання студентського наукового гуртка "Актуальні проблеми історії України та її державності". З доповіддю "Історія ХАІ у 1930-ті - 1940-ві рр." виступила студентка групи 714д О. Лященко. Під час обговорення доповіді було відмічено зв'язок історії ХАІ з процесом індустріалізації Радянського Союзу, зазначено роль ХАІ в історії міста Харкова.
   З доповіддю "Історія релігії і церкви в Україні" виступила студентка групи 714д А. Матвієнко. під час обговорення доповіді було зазначено велику роль релігії не тільки у минулому, а й у сучасному суспільстві, зокрема у політиці та військових конфліктах сучасності.

   20 березня 2018 р. відбулося засідання студентського наукового гуртка "Актуальні проблеми історії України та її державності". З доповіддю "Українська діаспора  у США і Канаді" виступила студентка групи 714д О. Лященко. під час обговорення доповіді було відмічено зв'язок історії американських та канадських українців із суспільно-політичною ситуацією в Україні. В першу чергу, у її західних регіонах, звідки йшов основний потік мігрантів. Було зазначено великий внесок українських мігрантів у господарське засвоєння земель Західної Канади.

   6 квітня 2018 р. відбулося засідання студентського наукового гуртка "Актуальні проблеми історії України та її державності". З доповіддю "Сепаратизм у сучасному світі" виступила студентка групи 714д Е. Грипась. Під час обговорення доповіді було зазначено, що "хвороба" сепаратизму є притаманною багатьом країнам світу, навіть найрозвиненішим. Було приділено увагу питанням подолання цього явища на прикладі країн Євросоюзу.
   З доповіддю "Сепаратизм в Україні у 2004 - 2008 рр." виступила студентка групи 714д В. Чечерінда. Під час обговорення доповіді було зазначено, що сучасні проблеми на Донбасі, пов'язані з відокремленням цієї території від України і фактичним приєднанням її до Російської Федерації є наслідком явищ, що мали місце задовго до війни, Але на жаль, не були проаналізовані тодішнім керівництвом держави. Обговорювалися різні аспекти Закону України "Про реінтеграцію Донбасу" 2018 р. та його впливу на суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

    17 квітня 2018 р. відбулося засідання студентського наукового гуртка "Актуальні проблеми історії України та її державності". З доповіддю "Особисті права людини у розрізі сучасного документознавства" виступила студентка групи 714д І. Хлюпо. під час обговорення доповіді зазначалося, що сучасне регулювання особистих прав людини виникло близько 200 років тому внаслідок Великої Французької революції і формування індустріального суспільства і було пов'язане з правами людей саме як громадян відповідної держави. Сучасний глобалізований світ, у якому роль національних держав підупала, потребує суттєвих доповнень у державному законодавстві з урахуванням впливу інформаційних технологій, Інтернету на повсякденне життя.