ПРАВО - МАТЕМАТИКА СВОБОДИ

Екскурсія до музею місцевого самоврядування Харківщини

 

Студенти групи 716 ю під керівництвом канд. іст. наук, доцента Каніщева Григорія Юрійовича здійснили екскурсію до музею місцевого самоврядування Харківщини. 
   Експозиція музею присвячена історії розвитку місцевого самоврядування у Слобожанському краї. Це територія сучасної Харківської області, а також окремі райони сусідніх областей України - Луганської, Донецької, Сумської. 
   Під час екскурсії студенти ознайомилися із загальноісторичними процесами заселення Слобожанського краю, розвитку його економіки, соціальних відносин, культури і освіти. Така інформація є важливою для майбутніх юристів. Вона орієнтує їх в питаннях психології, менталітету місцевого населення. З'ясування цих питань у свою чергу, дозволяє створювати, застосовувати та контролювати дотримання законодавства, яке відповідало б інтересам громадян. Адже Конституція України у своїй третій статті зазначає: "Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави".
   Найближчою (за територіальним рівнем) до населення владою є місцеве самоврядування, визнане і гарантоване Конституцією України (стаття 7). Експозиція музею дала можливість студентам прослідкувати його історичну еволюцію у Харківській області, з'ясувати його зв'язок із державним управлінням і законодавством держав, до яких входила і входить територія Слобідської України: Московського царства - Російської імперії, СРСР - Української РСР, України. Важливе значення в експозиції музею має символіка Слобожанщини, Харкова, міст і районів області як наочне втілення самоврядних традицій регіону, його своєрідності серед інших регіонів України. 
   Таким чином, історичний матеріал, представлений в експозиції музею, дає майбутнім фахівцям можливість подальшої професійної орієнтації у галузях конституційного і муніципального права України, а також щодо майбутнього працевлаштування в органах місцевого самоврядування Харківської області та інших (особливо сусідніх, історично пов'язаних з нею) областей України.