ПРАВО - МАТЕМАТИКА СВОБОДИ

Екскурсія в Харківський НАІ судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса

Наші студенти-правники  першого курсу разом із заступником декана зі спеціальності право Катковою Т.Г. завітали до Харківського науково-досідного інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України.

У своїй діяльності Інститут керується Конституцією України, Законом України «Про судову експертизу», Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», процесуальним законодавством та іншими законами України, Указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями Міністерства юстиції України, іншими нормативно-правовими актами. Інститут активно взаємодіє з органами прокуратури та Національної поліції країни, Службою безпеки України, Державною фіскальною службою України, судовими органами, органами державної влади й місцевого самоврядування.

Лекцію для студентів провела директор кабінету-музею, кандидат юридичних наук. доцент Філіпенко Наталія Євгенівна.

Будучи вперше на такій незвичайній та інформативні екскурсії, новоспеченим студентам-юристам було цікаво дізнатися, що заслужений професор Микола Сергійович Бокаріус – харків’янин, вітчизняний вчений, судовий медик та криміналіст, фундатор криміналістичного напряму в судовій медицині, зробив величезний внесок у розвиток експертного потенціалу Харківського НДІ судових експертиз, що носить його ім’я, створив харківську наукову школу судових експертів, представники якої залишили свій слід не тільки в історії судової експертизи, а й на сьогодні демонструють потужний науковий потенціал.

В основу дизайну нової експозиції кабінету-музею Заслуженого професора М. С. Бокаріуса покладено принцип демонстрації експонатів як унікальних об'єктів, що об'єднані в тематичні, стилістичні та типологічні блоки. Таке рішення дозволяє оцінити значення кожного предмета з точки зору часу, стилю,  значення, акцентуючи увагу на його самоцінності.

                         

Крім судово-експертної діяльності з використанням судових експертиз і експертних досліджень в ХНДІСЕ на високому рівні проводиться науково-дослідна робота в галузі судової експертизи й криміналістики та впровадження її результатів в експертну практику.

Для наших студентів така екскурсіє не є останньою. Наступного разу юні юристи відвідають інші структурні підрозділи ХНДІСЕ й розберуться з їх функціями й призначенням.