ПРАВО - МАТЕМАТИКА СВОБОДИ

XVIII Міжнародна конференція «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті»

20-21 квітня 2017 року на Гуманітарному факультеті Національного аерокосмічного університету «ХАІ» нашими колегами - кафедрою документознавства вже у вісімнадцятий раз навесні незмінно проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті», в якій традиційно активно прийняють участь й науковці  кафедри права.

 На пленарному засіданні з доповіддю «ЛУБЕНСЬКА ДЕРЖАВА» КІНЦЯ XVI – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ. І СЛОБОЖАНЩИНА» виступив доцент кафедри політології та історії, політичний аналітик і дослідник історичних дискурсів України в цілому й Слобожанщини зокрема, Г.Ю. Каніщев. Він відзначив, що «Лубенська держава» була нестійким поєднанням магнатсько-шляхетських та селянсько-козацьких порядків і тому розвалилася 1648 року під першими ж ударами Хмельниччини. Для Слобожанщини вона стала нереалізованою альтернативою, а для Лівобережної України, особливо Полтавщини, – побічною гілкою історичного розвитку і є цікавою сторінкою історії держави й права на території України.

 

Також на пленарному засіданні з доповіддю «ПОВІТРЯНЕ ПРАВО ЯК НОВА ГАЛУЗЬ ПРАВА УКРАЇНИ» виступила кандидат юридичних наук, доцент кафедри політології та історії Т.Г. Каткова. В своїй доповіді дослідниця підкреслила, що збільшення нормативно-правових актів у зазначеній сфері та створення нових інститутів права, що регулюють окремі питання використання повітряного простору, обумовлює необхідність визнати повітряне право України самостійною галуззю права, ураховуючи специфіку та інтенсивність правового регулювання. Крім того, розвиток України як авіаційної та космічної держави в сучасному світі не можливий без якісної підготовки фахівців, які володіють знаннями повітряного й космічного права. Тому для потреб авіаційної й космічної галузі вкрай перспективним є підготовка юристів (спеціальність 081 «Право») у лавах Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківській авіаційний інститут», які будуть навчатися за програмою поглибленого навчання спеціалізації «Повітряне право».

 

На секційних засіданнях обговорювались наступні доповіді науковців й студентів нашої кафедри:

  1. СВІТОГЛЯДНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Лобанова Л.А., ст. викладач).
  2. ХАРКІВСЬКЕ ТАНКОБУДУВАННЯ У 30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ (Кісіль Ю. І., канд. істор. наук, доцент)
  3. ІММАТРИКУЛЯЦІЙНІ КНИГИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА ІІ ПОЛОВИНИ XVI – І ПОЛОВИНИ XVII СТ. (Півень Г.Г., ст. викладач)
  4. АЗБУКА МОРАЛІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО (Чмихун С.Є., канд. філос. наук, доцент)
  5. ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ (Гордеюк А. О., канд. юрид. наук, доцент)
  6. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ГЕРМАНИИ (Раздина Е. В., канд. экон. наук, доцент)
  7. ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ДЕМОКРАТІЇ (Цибулько А. В., студент, науковий керівник – доцент Васильева Л. А.)
  8. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ КАК ХУДШАЯ СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА (Шумаков А. С., бакалавр, науковий керівник – доцент Васильева Л.А.)
  9. ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ (Гордеюк А. О., канд. юрид. наук, доцент)
  10. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ГЕРМАНИИ (Раздина Е. В., канд. экон. наук, доцент)

Особливої уваги в рамках секції «Права» заслуговують доповіді студентів, що були підготовлені під керівництвом доцента Т.Г. Каткової:

 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ (Кіптенко Л.О.), ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВІАПЕРЕВІЗНИКА ЗА ДОГОВОРОМ МІЖНАРОДНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ . (Кирилович О.І.), ПОВІТРЯНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ЯК ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ (Купрієнко Ю.І.), ПАТЕНТУВАННЯ ВИРОБІВ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (Бичкової Л.А.), ОХОРОНА ПРАВ НА ВИНАХОДИ ТА КОРИСНІ МОДЕЛІ В АЕРОКОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ (Данічьової Д.В.), ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (Джуринської Т.В.), ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, УСТАНОВАХ АЕРОКОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ (Ніколюк Н.О.), ПАТЕНТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ (Тихонової М.В.), МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ (Хрипкової А.О.).

Гостями кафедри політології та історії в рамках конференції були студенти, наукові дослідникиі з Харківського національного університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба, які представляли кафедру психології та педагогіки.

 

Підсумком конференції стало зміцнення наукових зв'язків між університетами України. Досвід організації конференції та результати, досягнуті в ході проведення даного заходу, дозволяють сподіватися, що робота в цьому напрямку буде продовжена.