ПРАВО - МАТЕМАТИКА СВОБОДИ

Круглий стіл "Регіональні інноваційні ініціативи"

Викладачі кафедри права-  доцент Гордеюк Алла Олександрівна та асистент Федосенко Наталія Анатоліївна 5 квітня 2019 року взяли участь у круглому столі «Регіональні інноваційні ініціативи: завдання та шляхи вирішення», що був організований Науково-дослідним інститутом правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України.

В межах цього заходу учасники обговорювали  зміни до проекту Інноваційного кодексу України та проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення, діяльності та управління науковими парками». Актуальними та цікавими були доповіді учасників круглого столу за темами : «Від освіти до стартапу: крок через прірву», «Господарсько-правові засоби захисту прав на технологію», «Наукові парки: організаційно-правовий та інноваційний аспект», «Управління науковим парком: проблеми та практика їх вирішення» та інші.

Дискусійний відгук визвали  зокрема такі позиції доповідачів, як «недостатня державна підтримка щодо фінансування інноваційних проектів», «проблема пошуку джерел наповнення кадрами центру генерування інновацій», «доцільність створення національного фонду інновацій», «проблема створення в Україні ринку інтелектуальної власності» тощо. Для   викладачів   кафедри    права Гордеюк А. О. та  Федосенко Н. А., що прийняли участь у круглому столі,  захід виявився достатньо корисним та інформативним, що   сприятиме певною мірою новим підходам у викладанні студентам таких тем з  дисципліни «Господарське право»,  як «Використання об’єктів права інтелектуальної власності у сфері господарювання», «Правове регулювання інноваційної діяльності» та ін.