ПРАВО - МАТЕМАТИКА СВОБОДИ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ І КОМПОНЕНТИ (Бакалаврат)

Освітня - професійна програма

ПРАВО

Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський)

за спеціальністю 081 Право

галузь знань 08 Право

https://drive.google.com/file/d/1FVSEY_9XLTwtyuns3SdlkjICeTiMbMs2/view

Срок навчання: 4

Код програми: 81

Кафедра: Кафедра права (702)

Гарант освітньо-професійної програми:

кандидат юридичних наук, доцент Каткова Тетяна Генадіївна

+380 95 053 4188


 1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр