ПРАВО - МАТЕМАТИКА СВОБОДИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК "Проблеми правового регулювання цивільно-правових відносин"

НАУКОВИЙ ГУРТОК

"Проблеми правового регулювання цивільно-правових відносин"

         Студентський науковий гурток «Проблеми правового регулювання цивільно-правових відносин» працює на кафедрі  з жовтня 2017 р. під керівництвом канд. юрид. наук, доцента Гордеюк Алли Олександрівни (секретар гуртку, студентка гр. 726ю  Крачун К. Ю.).

 

       Він був створений з метою залучення студентів (що навчаються за спеціальністю право) до заняття наукою цивільного права та отримання навиків щодо використання  наукових результатів у навчальному процесі, студентській практиці та майбутній професійній діяльності, а також з ціллю поглибленого вивчення цивільного права як галузі.

          Зокрема на засіданнях гуртку приділяється увага обговоренню теми «Використання латинських формул римського приватного права у сучасному цивільному праві», а також  студенти працюють над проектом «Актуальні проблеми у сфері захисту суб’єктивних прав та законних інтересів учасників цивільних правовідносин».

Наукова робота студентів  здійснюється у двох напрямах: дослідження  проблемних питань сучасної цивілістики; дослідження у сфері цивільного права, враховуючи напрям науково-дослідницької роботи кафедри права за темою «Трансформація держави та права в умовах інформатизації та віртуалізації суспільства».

       

      На засіданнях гуртку студенти висвітлюють та обговорюють актуальні питання сучасної науки цивільного права.  Результатом наукової творчості студентів-учасників гуртку,  є написання тез наукових доповідей у співавторстві з керівником гуртку та участь з ними у ХІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті», що відбулася у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»  19-20 квітня 2018 р.

      Зокрема роботи студентів висвітлювали такі теми як: «Переваги пандектної системи цивільного права в умовах віртуалізації правової інформації» (Крачун К.), «Проблеми ідентифікації судової практики як джерела цивільного права в Україні» ( Гришко, А., Змиренкова К. ).

        Також члени наукового гуртку  Гришко А.  та  Гладюк Н.    прийняли участь  у Х Міжвузівському науково-практичному семінарі, присвяченому 20-річчю Гуманітарного факультету «ХАІ», за темою «Актуальні питання соціогуманітарного знання» з тезами за такими темами як «Проблема класифікації об’єктів цивільних прав», «Особливості опіки та піклування  як форм правового захисту фізичних осіб». Активну участь у роботі гуртку приймає студентка Лещенко В.

         Кількість учасників гуртку  збільшилася, і ті студенти, що прийшли у новому навчальному році (2018-2019 р.р.) (Верьовкіна Д., Пивовар Д.,   Бойко О., Ямпольська А., Василевська Л.) прагнуть досягнень у науковій студентській творчості.

          На чергових засіданнях гуртку, що  проходили 22.01.2019 р. та 28.01.2019 р. з доповідями виступали Пивовар Д. за темою «Співвідношення  категорій «учасник», «суб’єкт» та «особа» у цивільних правовідносинах», Крачун К., за темою «Використання договору комерційної концесії  для комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності», Лещенко В. за темою «Особливості правового звичаю як форми цивільного права».  Інші учасники гуртку брали участь в обговоренні цих тем.