ПРАВО - МАТЕМАТИКА СВОБОДИ

КАФЕДРА ПРАВА

 

 "Професія юриста полягає в тому, щоб все ставити під сумнів, ні з чим не погоджуватися і без кінця говорити"   

Томас Джефферсон

 

Проблема прав людини в останнє десятиліття в зв'язку з бурхливими технічними процесами сучасного гіперінформаційного суспільства набуває досить актуального теоретичного і практичного значення. В історичному перебігу часу ідея прав людини наповнювалася різним вмістом в залежності від розвитку цивілізаційних цінностей, концепцій праворозуміння, політичних, культурних, релігійних, моральних поглядів.

Для сучасних теорій прав людини (остання третина XX ст.) характерне не тільки юридичне, а й філософське, етичне, політичне, конкретно-історичне та соціокультурне обгрунтування системи прав. Права й свободи –  це один зі способів людського буття.
Можна погодитися, що сучасне розуміння прав людини представляється, як складноорганізована система зв'язків, яка об'єднує філософсько-гуманістичне, моральне, політичне й  юридичне в житті сучасної людини.

 

Наша нова й перспективна кафедра права (2017 - рік відкриття нової спеціальності) заснована на базі кафедри політології та історії (яка була переіменована в січні 2018 року), має давню традицію й широкий викладацький потенціал. Вона в повній мірі  приймає виклик сучасності й бере на себе відповідальність за піготовку висококваліфікованих спеціалістів в області ПРАВА, які в майбутньому зможуть знайти принцип рівноваги між індивідуальними й суспільними інтересами в сучасному світі. А як відомо, саме принцип рівноваги являється одним із головних факторів визначення концепції прав людини.

На нашій кафедрі в теперішній час працюють доценти, старші  викладачі, асистенти, які прагнуть донести широкий спектр предметів  циклу правової підготовки юриста: конституційне право, криміналістику, кримінальне право, кримінологію, міжнародне право, трудове право, фінансове право, цивільне право, цивільний кодекс, адмністративне право, гасподарське право, господарський процес. Крім того, на кафедрі професійно й творчо  продовжують викладатися дисципліни гуманітарної й соціально-комунікативної, політичної спрямованності:  історія України,  політичний маркетинг, політична комунікація, паблік рілейшнз, політологія, техніки й технології політичної реклами, брендингу, міжнарожні віжносини.

На основі нової  спеціальності 081 право кафедрі працює поглиблена програма навчання з наступних напрямів:

Інформаційне право Інформаційна безпека в Україні;  Медіа-право; Інформаційно-аналітичне забезпечення законодавчої  та правозастосовної діяльності; Договори в сфері інтелектуальної власності  та інформаційної діяльності; Кваліфікація та організація розслідування  кримінальних правопорушень у сфері використання ком'ютерів, автоматизованих систем  та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку; Інформаційне право; Міжнародне інформаційне право; Основи електронного урядування; Охорона прав інтелектуальної власності  в сфері цифрових технологій; Податкове законодавство у сфері IT-послуг та розробки програмного забезпечення; Технічне та юридичне забезпечення електронного підпису.

Повітряне право Адміністративне судочинство; Митне право; Міжнародне повітряне та космічне право; Охорона прав інтелектуальної власності в аерокосмічній галузі; Інформаційне право; Повітряне право; Правове регулювання безпеки цивільної авіації; Транспортне право; Юридична відповідальність за провопорушення у сфері повітряного права..

Цивільне право Житлове право; Захист прав споживачів; Земельне право; Міжнародне приватне право; Право інтелектуальної  власності; Речові права; Сімейне право; Складання цивільно-процесуальних документів; Спадкове право;  Договірне право.

Студенти отримують необхідні знання про роботу національної правової системи, вивчаючи сучасне законодавство України, міжнародні стандарти у галузі прав людини та правозастосовну практику. Особлива увага приділена засвоєнню основних галузей  та інститутів права та розуміння функціонування механізмів організації та роботи державних органів, підприємств, установ, організацій. Крім того, студенти оволодівають навичками міжособистісної взаємодії, умінням працювати в команді та  спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів юридичної діяльності).

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Державні органи, підприємства, установи та організації різних сфер громадського життя, юридичні та інформаційні відділи, де потрібні фахівці-юристи.

ПРАКТИКА І РОБОТА

Колегія адвокатів України, Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України; ТОВ Нью сістемс АМ, ТОВ Михалюк, Сороколат і партнери – патентні повірені, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, АТ «МОТОР СІЧ»,  Філія ДП «Антонов» серійний завод «АНТОНОВ», ПАТ Харківміськгаз, Харківський міський центр зайнятості,  Центральний державний науково-технічний архів України Державної архівної служби, Харківський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ОТ «Інститут інформаційних технологій», ДП Харківський машинобудівельний завод «ФЕД», Науково-виробниче підприємство «Хартрон-Плант», підрозділи МВС України, суди, підрозділи Державної пенітенціарної служби України.

Впевненність у завтрашньому дні й новій правовій системі буде лежати на твоїх плечах! Змінемо Україну на краще.

 

Наша адреса:

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

вул. Чкалова, 17, головний корпус, ауд. 220, 222, 224

м. Харків, Україна, 61070

Телефони:

Відбіркова комісія факультету:

(057) 788-47-00, 788-48-70

Центральна приймальна комісія:

(057) 788-43-13

Контактні телефони: 788-47-02, 788-43-64

Проїзд:

Тролейбусами № 2, 12; автобусами № 33, 55, 65, 202, 247, 263, 271, 278, 302 до зупинки "ХАІ"