ПРАВО - МАТЕМАТИКА СВОБОДИ

Про навчання

Срок навчання: 4 роки

Код програми: 081

Кафедра: кафедра права (702)

Гарант освітньо-професійної програми:

кандидат юридичних наук, доцент Голубов Артем Євгенович

+380 50 221 05 22


 1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр