ПРАВО - МАТЕМАТИКА СВОБОДИ

Звернення до абітурієнтів завідувача кафедри права – Селевко В.Б.

ШАНОВНІ МАЙБУТНІ ЮРИСТИ!

 

За нових умов високо конкурентності як вітчизняних, так і закордонних університетів, відповідно до принципів Болонської декларації, нормативних документів України та Європейського Союзу завданням Національного аерокосмічного університету  першочергової важливості стає забезпечення необхідних рівнів професійної компетентності, навичок і вмінь випускників ХАІ в інтересах подальшого розвитку нашої держави. Саме тому в 2017 році на нашій кафедрі відкрилася нова затребувана часом спеціальність "Право" й почалася підготовка студентів за освітньо-професійною програмою провідними викладачами юридичних/ гуманітарних дисциплін.

Наша ціль підготовка конкурентоспроможних на міжнародному рівні фахівців, здатних за рахунок своїх відмінних професійних знань вільно орієнтуватися на практиці у правових інститутах конкретних галузей права, діяти відповідно до принципів правової держави й демократії.

 

завідувач кафедри права

Національного аерокосмічного

університету ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"                                     Селевко Володимир Борисович