ПРАВО - МАТЕМАТИКА СВОБОДИ

завідувач кафедри Права – Селевко В.Б.

ШАНОВНІ МАЙБУТНІ ЮРИСТИ!

 

За нових умов висококонкурентності як вітчизняних, так і закордонних університетів, відповідно до принципів Болонської декларації, нормативних документів України та Європейського Союзу завданням Національного аерокосмічного університету  першочергової важливості стає забезпечення необхідних рівнів професійної компетентності, навичок і вмінь випускників ХАІ в інтересах подальшого розвитку нашої держави. Саме тому в 2017 році на нашій кафедрі відкрилася нова затребувана часом спеціальність "Право" й почалася підготовку студентів за освітньо-професійною програмою провідними викладачами юридичних/ гуманітарних дисциплін. Наша ціль підготовка конкурентноспроможніх на міжнародному рівні фахівців, здатних за рахунок своїх відмінних професійних знань вільно орієнтуватися на практиці у правових інститутах конкретних галузей права, діяти відповідно до принципів правової держави й демократії.

 

завідувач кафедри права    НАУ           Селевко Володимир Борисович   

 

 

Для вступу на спеціальність необхідно:

1. Мати сертифікат ЗНО з наступних предметів:

- Українська мова та література

- Історія України

- Іноземна мова, або математика

2. У період з 12 по 26 липня надіслати до відбіркової комісі факультуту заяву про участь у конкурсі.

 

Навчанна проводиться в денній та заочній формах

 

Наша адреса:

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

вул. Чкалова, 17, головний корпус, ауд. 220, 222, 224

м. Харків, Україна, 61070

Телефони:

Відбіркова комісія факультету:

(057) 788-47-00, 788-48-70

Центральна приймальна комісія:

(057) 788-43-13

Контактні телефони: 788-47-02, 788-43-64

Сайт випускаючої кафедри:

Е-mail: gylda@ukr.net

Проїзд:

Тролейбусами № 2, 12; автобусами № 33, 55, 65, 202, 247, 263, 271, 278, 302 до зупинки "ХАІ"