ПРАВО - МАТЕМАТИКА СВОБОДИ

Семінар від Центру розвитку інновацій

 

Завідувач кафедри права В. Б. Селевко, доцент кафедри права, к.ю.н. Т. Г. Каткова, старший викладач кафедри права, к. ю.н. А. М. Стєбєлєв  відвідали 27 лютого в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» за підтримки Центр розвитку інновацій, міжнародного науково-технічного співробітництва семінар на тему «Як створити свою бізнес-структуру та уникнути рейдерства, конфлікту з партнерами?»

Доповідачем виступив кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України Бойчук Роман Петрович, який розкрив важливі аспекти створення власного бізнесу.