ПРАВО - МАТЕМАТИКА СВОБОДИ

Склад кафедри

Кафедра права

На кафедрі права працюють доценти, старші  викладачі, асистенти, які прагнуть донести широкий спектр предметів  циклу правової підготовки юриста: конституційне право, криміналістику, кримінальне право, кримінологію, міжнародне право, трудове право, фінансове право, цивільне право, цивільний кодекс, адміністративне право, господарське право, господарський процес.

Крім того, на кафедрі  викладаються дисципліни та спецкурси гуманітарної й соціально-комунікативної, політичної спрямованості:  історія та культура України,  політичний маркетинг та PR, політична комунікація, політологія.

Склад кафедри

 

 СЕЛЕВКО ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ   завідувач кафедри права, доцент, кандидат філософських наук.

Селевко Володимир Борисович закінчив історичний факультет Харківського Національний університет ім. В.Н. Каразіна. Сфера наукових інтересів на сьогоднішній день: суспільно-політичне життя,  вплив релігії на політичні, економічні та соціальні культурні процеси суспільства, філософія дозвілля, інформаційне право.

Являється  автором багатьох наукових статей й наукових тез. Приймає активну участь в археологічних експедиціях як на Україні, та і за її межами. За самовіддану професійну роботу неодноразово нагороджений Почесними грамотами Національного аерокосмічного університету.

КОПИЛОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ – заслужений працівник освіти України, професор, доктор філософських наук.

Закінчив філософський факультет Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова. З 1979 року працює в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Є деканом гуманітарного факультету.

Проходив наукове стажування в США (University of Maryland, College Park) й Німеччині (InformationsZentrum Sozialwissenschaften, Bonn-Berlin). У 2012 році за фінансовою підтримкою Міжнародного фонду «Відродження» спільно з Інститутом відкритого суспільства (Нью-Йорк, Будапешт) та Міністерства освіти й науки України на базі кафедри працював над проектом «Політичні науки» у рамках мегапроекту  «Вища школа: лідерство за ради прогресу». 

З 2002 року керує науково-дослідною лабораторією соціологічних і психологічних проблем Вищої школи. З 2004 року є головою редакційної колегії "Гуманітарного часопису" фахового видання  наукових праць, яке відображає широке коло соціально-гуманітарних проблем історії, соціальної філософії, політології, права, антропології і т. д. Є науковим консультантом для багатьох  докторантів і аспірантів. Сфера наукових інтересів: філософія влади, філософія політики, історія філософії і історія політичної думки, соціальна гетерогенність, політичні системи.

 

КАТКОВА ТЕТЯНА ГЕННАДІЇВНА  –  заступник декана зі спеціальності право, доцент, кандидат юридичних наук.
Закінчила юридичний факультет Харківського національного університету внутрішніх справ за спеціальністю правознавство.

Дисертаційне дослідження написане за темою: «Діяльність ОВС України з питань захисту культурної спадщини: адміністративно-правові аспекти». Наукові інтереси: теорія держави і права; адміністративне право; інформаційне право; порівняльне  правознавство; традиційні правові системи Далекого Сходу. Під керівництвом Каткової Т. Г. на кафедрі права працює науковий гурток «Повітряне і космічне право: сучасний стан і перспективи розвитку».

Каткова Т. Г. має 44 праці за напрямом охорони культурної спадщини, теорії права, порівняльного правознавства, міжнародного права, з них 38 наукових (16 у фахових виданнях), один навчальний посібник, 5 методичних, а також один практичний посібник.

СТЄБЄЛЄВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ –  кандидат юридичних наук, викладач кафедри права, практикуючий юрист, адвокат, член дистанційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області.

Закінчив Харківський державний університет ім. Г.С. Сковороди, спеціальність "Правознавство", кваліфікація: юрист, викладач правових дисциплін. Продовжив навчання у Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого, спеціальність –  "Правознавство" Крім того, навчався за  спеціальністю "Менеджмент" в "The Open University".

У 2017 році захистив дисертацію  "Правове регулювання відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному процесі України".

Активно займається приватною  юридичною діяльністю: надання консультацій стосовно господарської діяльності підприємства; надання юридичної допомоги з питань реєстрації прав інтелектуальної власності; участь у судових засіданнях під час розгляду трудових, адміністративних, господарських справ у судах першої, другої, третьої інстанції; діяльність арбітражного керуючого. Являється співзасновником Адвокатського об'єднання колегії Адвокатів України "Конфіденс" (stebelev.kau.in.ua).

 

ГОРДЕЮК АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА – кандидат юридичних наук, доцент кафедри права.

Закінчила юридичний факультет «Інституту економіки та права» Харківського Національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди.  Приймає активну  участь  у навчально - методичній роботі, зокрема, є співавтором навчально-методичних посібників з «Правознавства», «Господарського законодавства», «Екологічного права».  Самостійно  розробила  курси  лекцій  та семінарських занять  з декількох дисциплін, а саме: «Право інтелектуальної власності», «Правові основи діяльності менеджерів», «Юридичний практикум»,  «Правознавство», «Господарське законодавство», «Екологічне право», «Правові аспекти діяльності Вищої школи», «Основи конституційного права України». Вона має багаточисельні наукові публікації у фахових виданнях, цікаві доповіді на міжнародних науково-практичних конференціях.

 

ГУЦУ СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА кандидат юридичних наук, доцент кафедри права.

Закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «правознавство». У 2007 році захистила дисертацію  за темою: «Правове регулювання відпусток цільового призначення». Працює на посаді доцента на кафедрі права Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». Викладає такі правові дисципліни: «Трудове право», «Фінансове право»,  «ІТ- право».

Коло її наукових інтересів: трудове право, питання інформаційної безпеки громадян, договірні й  трудові відносини в IT сфері, захист  права інтелектуальної власності в IT сфері. Має чисельні наукові та навчально-методичні публікації.

 

 

ФЕДОСЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА - викладач кафедри права.

Закінчила факультет юстиції в Національній юридичній академії України ім. Я. Мудрого, та здобула  кваліфікацію юрист. З 2002 – 2006  аспірант кафедри цивільного права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. Тема дисертації: «Цивільно-правовий договір з надання маркетингових послуг». З 2006 – 2009 працювала асистентом кафедри цивільного-правових дисциплін Кримського юридичного інституту Національної юридично академії ім. Ярослава Мудрого. З 2009 по теперішній час директор ТОВ «Консалтингове – правова компанія «Столиця». У 2011 отримала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. За свою плідну роботу вона має чисельні грамоти й Подяки. Так, наприклад, у 2009 році вона  нагороджена Подякою Харківською обласною організацією Союзу юристів України; у 2010 році -  Почесною грамотою Харківською обласною організацією Союзу юристів України; а у 2014 році -  Почесною грамотою  від Ради адвокатів Харківської області.

 

МКРТЧЯН МАРИНА ЖОРАЇВНА –  старший викладач кафедри права.

В  2001 року закінчила Національну академію Ярослава Мудрого та здобула  кваліфікацію юриста.  В 2003 році стала пошукувачем Університету внутрішніх справ на кафедрі кримінального права. Наукова тема: “Суб’єкти кримінального процесу”. У 2004 року закінчила курси “Правові основи організації менеджерів” в Харківському регіональному інституті Національної академії державного управління при Президенті України.  Самостійно розробила програми: “Міжнародне промислове право”, “Правові основи діяльності менеджерів”. Приймала участі  багатьох вітчизняних й міжнародних  конференціях.

 

КАНІЩЕВ ГРИГОРІЙ ЮРІЙОВИЧ –  кандидат історичних наук, доцент кафедри права.

Випускник історичного факультету Харківського державного університету (нині Харківський Національний університет ім. В. Н. Каразіна)

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Документи робітничо-селянської інспекції Харківщини 1920-1934 рр. як історичне джерело». Викладає курси: Історії України та української культури, Державне управління, Організація місцевого самоврядування.

Коло наукових інтересів: проблема формування державної ідентичності в умовах інформаційного суспільства. У 2003 році його сумлінна праця  була відмічена почесним  дипломом на конкурсі професійної майстерності “Ікари ХАЇ” в номінації “Кращий викладач гуманітарних дисциплін”.  Він є незмінним керівником студентського наукового гуртка "Актуальні проблеми історії України та її державності" на гуманітарному факультеті.

 

ВАСИЛЬЄВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА - кандидат філософських наук, доцент кафедри права.

В 2005 році захистила кандидатську дисертацію «Соціально-філософська концептуалізація реклами».  Викладала такі дисципліни: Політологія, Соціологія, Історія української культури, Політичні технології: політичний менеджмент, Паблік рішейшнз, Публічні комунікації: теорія, техніки, технології. Авторка  понад 75 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі й закордонних    у Венгрії, Польщі, Австрії, США та Канаді.   Коло наукових інтересів: публічні комунікації, реклама, паблік рілейшнз, брендиг, політичний імідж, міжкультурні та крос-культурні комунікації.

У 2017 році пройшла науково-педагогічне  стажування в Люблінському Університеті Марії Кюрі-Складовської (м. Люблін, Республіка Польща) на тему: "Освіта в галузі політології, соціології, історії та філософії".

 

 

ПІВЕНЬ ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ –  заступник декана, голова приймальної комісії гуманітарного факультету, старший  викладач кафедри права.

Закінчив історичний факультет Харківського Національного університету  ім. В.Н. Каразіна.  Викладає курси «Історія України та української культури». У 2006 р. призначений відповідальним секретарем відбіркової комісії гуманітарного факультету НАУ "ХАІ". З 2007 є заступником декана гуманітарного факультету з довузівської підготовки. У 2008 р. став заступником директора фізико-математичної школи ХАІ інженерно-гуманітарного відділення. Член Ради гуманітарного факультету. Сфера наукових інтересів – антична історія, історія й культура Середньовіччя, ранньомодерна Україна. Він є автором низки статей і навчальних посібників з історії України.

 

КОВАЛЬОВА ІРИНА ІВАНІВНА кандидат політичних наук, доцент кафедри права.

Закінчила філософський факультет Київського Національного університету ім. Т. Г. Шевченко. Уся її професійна діяльність пов’язана з  ХАІ.  За час праці на кафедрі  Ковальова І. І. написала 30 навчально-методичних посібників, самостійно розробила понад  10 нормативних курсів і спецкурсів. В теперішній час викладає такі предмети: Міжнародне право, Політологія, соціологія, Основи демократії.

Тематика наукових досліджень пов’язана з проблемами політичного управління. Приймає активну участь в організаційно-методичній та виховній роботі зі студентами.  Тривалий час була членом методичної ради університету й відповідальним редактором. Її сумлінна праця була відмічена почесним дипломом на конкурсі професійної майстерності “Ікари ХАЇ” в номінації “Кращий викладач гуманітарних дисциплін”.

 

 КИСІЛЬ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ –  кандидат історичних наук, доцент кафедри права.

В 1986 році закінчив історичний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького  (ХНУ ім. В.Н. Каразіна) й працює в ХАІ. Був одним з фундаторів  спеціальності «Психологія» в університеті. Незмінно й талановито викладає дисципліну - Історія та культура України. Юрій Іванович є автором понад тридцяти навчально-методичних та наукових видань. Коло наукових інтересів: удосконалення держапарату на Україні в 30-ті роки ХХ століття, становлення й розвиток соціального інституту фізичної культури й спорту. Був нагороджений почесним  дипломом 1-го ступеня на конкурсі професійної майстерності “Ікари ХАЇ” в номінації “Кращий викладач гуманітарних дисциплін”.

 

ЧМИХУН СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА  –  кандидат філософських наук, доцент кафедри права.

Закінчила історичний факультет Харківського державного університету у  1999 (ХНУ ім. В.Н. Каразіна). У своїй роботі розглядає можливості застосування філософського  знання до побудови теорії сучасного суспільства, простежує взаємозв‘язки статусу соціального знання і розвитку засобів масової інформації, прогностичний потенціал сучасного соціального знання. З 2015 року являється координатором Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з політології, історії та права. Виступає в якості наукового консультанту студентських проектів. Сфера наукових інтересів: феноменологічна соціологія («життєвий світ як інтерсуб‘єктивна реальність»),  сучасні теорії свідомості, теорії масової комунікації. Є автором більш ніж 20 наукових і навчальних робіт.

 

РАЗДІНА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА –   кандидат економічних наук, доцент кафедри права.

Закінчила відділення політології філософського факультету Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова за спеціальністю «політолог, викладач соціально-політичних дисциплін». З 1998 року працює викладачем кафедри політології і історії (тепер кафедра Права) Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» –  з 2003 року на посаді доцента. Викладає навчальні дисципліни:  «Основи конституційного права», «Політологія і соціологія». Протягом роботи в ХАІ брала участь у написанні багатьох посібників. Є автором понад 20 наукових та навчально-методичних праць. «Гуманітарний часопис». Є автором чисельних статей в аналітичних журналах «Деловая жизнь» та «Бизнес-информ»,  «Событие», «Объективно».

КОЛОТОВА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА кандидат соціологічних наук, доцент кафедри права.

У 1994 році закінчила соціологічний факультет Харківського національного університету ім. В. Н.  Каразіна. У 2005 захистила кандидатську дисертацію на тему «Інтернет-сайти,  як інноваційні канали комунікації в умовах формування інформаційного суспільства в Україні». Викладає курси: Історії України та української культури, Соціології. Коло наукових інтересів: соціологія освіти, проблеми становлення й розвитку інформаційного суспільства.