ПРАВО - МАТЕМАТИКА СВОБОДИ

Склад кафедри

В.О. ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ

 

СПІЦИНА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА - професор кафедри права, доцент, доктор юридичних наук.

У 2002 році закінчила Харківський державний педагогічний університет (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди), за спеціальністю «Правознавство», у 2005 році закінчила аспірантуру Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, у 2016 році закінчила докторантуру даного університету. З 2006 року – кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, тема дисертації «Формування рефлексивної культури студентів педагогічних університетів»; з 2017 року – доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення, тема дисертації «Сучасні тенденції правового регулювання праці в Україні та країнах Європейського Союзу». З 2006 по 2018 роки працювала на посаді доцента кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права, деканом факультету по роботі з іноземними студентами, завідувача Центру міжнародної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, на посаді професора кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права юридичного факультету університету. З серпня 2018 року по жовтень 2019 року працювала у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (завідувач лабораторії теоретичних досліджень, редакційно-видавничої та науково-методичної діяльності). З жовтня 2019 року працюю на посаді професора гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”.

Стаж науково-педагогічної роботи складає понад 10 років. За період науково-педагогічної викладала навчальні дисципліни «Юридична деонтологія», «Міжнародне приватне право», «Права людини та їх захист», «Міжнародне економічне право» та ін. Має значні особисті досягнення у дослідженні актуальних проблем у галузі трудового права та права соціального забезпечення, міжнародного приватного права, судової експертизи та криміналістики. Науковим доробком є більше ніж 75 науково-методичних праць, серед яких: 3 монографії (1 монографія надрукована а країні Європейського Союзу); 1 підручник; 36 статтей у фахових виданнях; 35 тез доповідей на конференціях, семінарах, круглих столах.

ШИНКАРЕНКО ІГОР РОСТИСЛАВОВИЧ - професор, кандидат юридичних наук.

Працював проректором з наукової роботи Юридичної академії МВС України – Дніпропетровського державного університету внутрішных справ. З жовтня 2006 року по квітень 2008 року працював заступником начальника Кримського юридичного інституту ХНУВС з наукової роботи. У квітні 2008 р. звільнився у відставку. Після виходу у відставку з листопада 2008 р. професор кафедри спеціальної техніки, Інформатики  та інформаційних технологій Донецького юридичного інституту Луганського ДУВС ім. Е.О. Дідоренка, з лютого 2009 по травень 2011 року професор кафедри кримінального права та кримінології ЗЮІ ДДУВС, з травня 2011 по червнь 2018 року професор кафедр  ОРД та СТ ДДУВС; з червня 2018 року провідний науковий співробітник, завідувач сектору  ХНДІСЕ, з вересня 2019 року потеперешній час професор кафедри права гуманітарного Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковского «Харківский авіаційний інститут». За період з 1994 по 2019 рр. написав та опублікував 188 наукових та навчально-методичних праць (Монографії, наукові доповіді та науково-практичні коментарі законодавчих актів  - 16; статті у фахових виданнях у тому числі у зарубіжних виданнях – 79; навчальні та навчально-методичні видання – 44; тези доповідей на науково-практичних конференціях - 49).

Основний напрямок наукових досліджень: теоретико - правові, організаційні та тактичні проблеми загальної та спеціальної превенції злочинів здійсненням оперативно-розшукових заходів і операцій з використанням спеціальних методів оперативно-розшукової діяльності, формування новітньої парадигми теорії та практики  ОРД  та забезпечення  державно політики протидії злочинності  оперативно - розшуковими заходами.

Державні нагороди – Відзнака Президента України медаль «За бездоганну службу 3 ступеня» (Указ Президента України №1477/99 від 22.11. 1999 р.), Почесна грамота ВР АР Крим,  Грамота ВР України «За заслуги перед українським народом», Відмінник освіти України (Наказ МОН України №1503-к від 18.12.2007 р.), понад 12 відомчих відзнак («За розвиток освіти та науки І та ІІ ступеня», «Почесний знак МВС», «Закон і честь»,  «За безпеку народ ІІ ступеня».

КОПИЛОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ – заслужений працівник освіти України, професор, доктор філософських наук.

Закінчив філософський факультет Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова. З 1979 року працює в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Проходив наукове стажування в США (University of Maryland, College Park) й Німеччині (InformationsZentrum Sozialwissenschaften, Bonn-Berlin). У 2012 році за фінансовою підтримкою Міжнародного фонду «Відродження» спільно з Інститутом відкритого суспільства (Нью-Йорк, Будапешт) та Міністерства освіти й науки України на базі кафедри працював над проектом «Політичні науки» у рамках мегапроекту  «Вища школа: лідерство за ради прогресу». 

 Сфера наукових інтересів: філософія влади, філософія політики, історія філософії і історія політичної думки, соціальна гетерогенність, політичні системи.

 

ГОРДЕЮК АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА – кандидат юридичних наук, доцент кафедри права.

Закінчила юридичний факультет «Інституту економіки та права» Харківського Національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди.  Приймає активну  участь  у навчально - методичній роботі, зокрема, є співавтором навчально-методичних посібників з «Правознавства», «Господарського законодавства», «Екологічного права».  Самостійно  розробила  курси  лекцій  та семінарських занять  з декількох дисциплін, а саме: «Право інтелектуальної власності», «Правові основи діяльності менеджерів», «Юридичний практикум»,  «Правознавство», «Господарське законодавство», «Екологічне право», «Правові аспекти діяльності Вищої школи», «Основи конституційного права України». Вона має багаточисельні наукові публікації у фахових виданнях, цікаві доповіді на міжнародних науково-практичних конференціях.

ГОЛУБОВ АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри права.

Освіта вища, у 1998 закінчив Університет внутрішніх справ (МВС України) за спеціальністю «Правознавство», отримав диплом спеціаліста з відзнакою. У 2005 році захистив дисертацію за темою: «Процесуальне становище в кримінальному судочинстві України неповнолітнього, який скоїв злочин або суспільно небезпечне діяння» (кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза). Є автором (співавтором) понад 80 наукових та навчальних публікацій і видань. Має трудовий стаж роботи на посадах науково-педагогічних та наукових працівників, стаж роботи на адміністративній посаді в ЗВО. Неодноразово залучався як експерт під час проведенні інспекційних перевірок ЗВО, двічі брав участь як експерт у проведені акредитації ЗВО. Бере активну участь у реалізації проектів, спрямованих на удосконалення національного механізму захисту прав дитини. З 2007 по т/ч член Всеукраїнської Фундації «Захист прав дітей» (м. Київ). Член робочої групи Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх (Міністерство юстиції України). Нагороджений: у 2010 році - відзнакою МВС «За сумлінну службу ІІІ ступеню», у 2017 році - Подякою Харківської обласної організації Союзу юристів України, у 2017 році - Подякою міського голови.

Сферу наукових інтересів становлять проблеми забезпечення прав та свобод людини, захисту прав дитини, питання кримінального судочинства, кримінальної юстиції та ювенальної юстиції.


СТЄБЄЛЄВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ –  кандидат юридичних наук, викладач кафедри права, практикуючий юрист, адвокат, член дистанційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області.

Закінчив Харківський державний університет ім. Г.С. Сковороди, спеціальність "Правознавство", кваліфікація: юрист, викладач правових дисциплін. Продовжив навчання у Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого, спеціальність –  "Правознавство" Крім того, навчався за  спеціальністю "Менеджмент" в "The Open University".

У 2017 році захистив дисертацію  "Правове регулювання відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному процесі України".

Активно займається приватною  юридичною діяльністю: надання консультацій стосовно господарської діяльності підприємства; надання юридичної допомоги з питань реєстрації прав інтелектуальної власності; участь у судових засіданнях під час розгляду трудових, адміністративних, господарських справ у судах першої, другої, третьої інстанції; діяльність арбітражного керуючого. Являється співзасновником Адвокатського об'єднання колегії Адвокатів України "Конфіденс" (stebelev.kau.in.ua).

КАТКОВА ТЕТЯНА ГЕННАДІЇВНА  –  заступник декана зі спеціальності право, доцент, кандидат юридичних наук.
Закінчила юридичний факультет Харківського національного університету внутрішніх справ за спеціальністю правознавство.

Дисертаційне дослідження написане за темою: «Діяльність ОВС України з питань захисту культурної спадщини: адміністративно-правові аспекти». Наукові інтереси: теорія держави і права; адміністративне право; інформаційне право; порівняльне  правознавство; традиційні правові системи Далекого Сходу. Під керівництвом Каткової Т. Г. на кафедрі права працює науковий гурток «Повітряне і космічне право: сучасний стан і перспективи розвитку».

Каткова Т. Г. має 44 праці за напрямом охорони культурної спадщини, теорії права, порівняльного правознавства, міжнародного права, з них 38 наукових (16 у фахових виданнях), один навчальний посібник, 5 методичних, а також один практичний посібник.

СЕЛЕВКО ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ -  доцент, канд. філос. наук, юрист.

Селевко Володимир Борисович закінчив історичний факультет Харківського Національний університет ім. В.Н. Каразіна. А в 2017 році продовжив навчання на юридичному факультеті Харківського Національний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю "Правознавство". Він є активним учасником й організатором соціально-політичної університетської діяльності й кафедрального наукового життя. Співпрацює з багатьма закордонними університетами щодо розвитку й удосконалення освітньої роботи у Вищих навчальних закладах  (Вільний Університет Берліна; Центр Ганса Йонаса (ФРН); Європейський Гуманітарний Університет (Вільнюс), Рада з досліджень цінностей та філософії (Вашинґтон); беруть участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях й активно проводить теоретичні семінари на кафедрі права Національного аерокосмічного університету, присвячені проблемам юриспруденції та філософії права.

Сфера наукових інтересів: права людини та їх захист, міжнародне економічне право, суспільно-політичне життя та проблеми релігійного життя, інформаційне й міжнародне право, теорія держави та права. Являється  автором багатьох наукових статей й наукових тез. Приймає активну участь в археологічних експедиціях як на Україні, та і за її межами.

 

ГУЦУ СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА кандидат юридичних наук, доцент кафедри права.

Закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «правознавство». У 2007 році захистила дисертацію  за темою: «Правове регулювання відпусток цільового призначення». Працює на посаді доцента на кафедрі права Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». Викладає такі правові дисципліни: «Трудове право», «Фінансове право»,  «ІТ- право».

Коло її наукових інтересів: трудове право, питання інформаційної безпеки громадян, договірні й  трудові відносини в IT сфері, захист  права інтелектуальної власності в IT сфері. Має чисельні наукові та навчально-методичні публікації.

 

 

ФЕДОСЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА - викладач кафедри права, кандидат юридичних наук.

Закінчила факультет юстиції в Національній юридичній академії України ім. Я. Мудрого, та здобула  кваліфікацію юрист. З 2002 – 2006  аспірант кафедри цивільного права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. Тема дисертації: «Цивільно-правовий договір з надання маркетингових послуг». З 2006 – 2009 працювала асистентом кафедри цивільного-правових дисциплін Кримського юридичного інституту Національної юридично академії ім. Ярослава Мудрого. З 2009 по теперішній час директор ТОВ «Консалтингове – правова компанія «Столиця». У 2011 отримала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. У 2019 році захистила кандидатську дисертацію.

За свою плідну роботу вона має чисельні грамоти й Подяки. Так, наприклад, у 2009 році вона  нагороджена Подякою Харківською обласною організацією Союзу юристів України; у 2010 році -  Почесною грамотою Харківською обласною організацією Союзу юристів України; а у 2014 році -  Почесною грамотою  від Ради адвокатів Харківської області.

 

МКРТЧЯН МАРИНА ЖОРАЇВНА –  старший викладач кафедри права.

В  2001 року закінчила Національну академію Ярослава Мудрого та здобула  кваліфікацію юриста.  В 2003 році стала пошукувачем Університету внутрішніх справ на кафедрі кримінального права. Наукова тема: “Суб’єкти кримінального процесу”. У 2004 році закінчила курси “Правові основи організації менеджерів” в Харківському регіональному інституті Національної академії державного управління при Президенті України.  Самостійно розробила програми курсів: “Міжнародне промислове право”, “Правові основи діяльності менеджерів”. Є профорфоргом кафедри права й куратором студентської групи.

КАНІЩЕВ ГРИГОРІЙ ЮРІЙОВИЧ –  кандидат історичних наук, доцент кафедри права.

Випускник історичного факультету Харківського державного університету (нині Харківський Національний університет ім. В. Н. Каразіна). У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Документи робітничо-селянської інспекції Харківщини 1920-1934 рр. як історичне джерело». Викладає курси: Історії України та української культури, Державне управління, Організація місцевого самоврядування.

Коло наукових інтересів: проблема формування державної ідентичності в умовах інформаційного суспільства. У 2003 році його сумлінна праця  була відмічена почесним  дипломом на конкурсі професійної майстерності “Ікари ХАЇ” в номінації “Кращий викладач гуманітарних дисциплін”.  Він є незмінним керівником студентського наукового гуртка "Актуальні проблеми історії України та її державності" на гуманітарному факультеті.

 

 КИСІЛЬ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ –  кандидат історичних наук, доцент кафедри права.

В 1986 році закінчив історичний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького  (ХНУ ім. В.Н. Каразіна) й працює в ХАІ. Був одним з фундаторів  спеціальності «Психологія» на гуманітарному фвкультетут ХАІ. З великим натхненням й любов'ю до своєї справи, викладає дисципліну Історія та культура України. Юрій Іванович є автором понад тридцяти навчально-методичних та наукових праць.

Коло наукових інтересів: удосконалення держапарату на Україні в 30-ті роки ХХ століття, становлення й розвиток соціального інституту фізичної культури й спорту. Був нагороджений почесним  дипломом 1-го ступеня на конкурсі професійної майстерності “Ікари ХАЇ” в номінації “Кращий викладач гуманітарних дисциплін”.

 

РАЗДІНА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА –   кандидат економічних наук, доцент кафедри права.

Закінчила відділення політології філософського факультету Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова за спеціальністю «політолог, викладач соціально-політичних дисциплін». З 1998 року працює викладачем кафедри права Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» –  з 2003 року на посаді доцента. Викладає навчальні дисципліни:  «Основи конституційного права», «Політологія", "Соціологія». Є автором понад 20 наукових та навчально-методичних праць, статей в аналітичних журналах «Деловая жизнь» та «Бизнес-информ»,  «Событие», «Объективно».