ПРАВО - МАТЕМАТИКА СВОБОДИ

Напрями навчання

На основі нової  спеціальності 081 право кафедрі працює поглиблена програма навчання з наступних напрямів:

Інформаційне право Інформаційна безпека в Україні;  Медіа-право; Інформаційно-аналітичне забезпечення законодавчої  та правозастосовної діяльності; Договори в сфері інтелектуальної власності  та інформаційної діяльності; Кваліфікація та організація розслідування  кримінальних правопорушень у сфері використання комп'ютерів, автоматизованих систем  та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку; Інформаційне право; Міжнародне інформаційне право; Основи електронного урядування; Охорона прав інтелектуальної власності  в сфері цифрових технологій; Податкове законодавство у сфері IT-послуг та розробки програмного забезпечення; Технічне та юридичне забезпечення електронного підпису.

Повітряне право Адміністративне судочинство; Митне право; Міжнародне повітряне та космічне право; Охорона прав інтелектуальної власності в аерокосмічній галузі; Інформаційне право; Повітряне право; Правове регулювання безпеки цивільної авіації; Транспортне право; Юридична відповідальність за правопорушення у сфері повітряного права..

Цивільне право Житлове право; Захист прав споживачів; Земельне право; Міжнародне приватне право; Право інтелектуальної  власності; Речові права; Сімейне право; Складання цивільно-процесуальних документів; Спадкове право;  Договірне право.

Студенти отримують необхідні знання про роботу національної правової системи, вивчаючи сучасне законодавство України, міжнародні стандарти у галузі прав людини та правозастосовну практику. Особлива увага приділена засвоєнню основних галузей  та інститутів права та розуміння функціонування механізмів організації та роботи державних органів, підприємств, установ, організацій. Крім того, студенти оволодівають навичками міжособистісної взаємодії, умінням працювати в команді та  спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів юридичної діяльності).

 

Студентами обираються наступні програми з поглибленого вивчення:

1. «ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО»

Випускники спеціалізації забезпечують дотримання різних режимів доступу до інформації, упроваджують електронне урядування, здійснюють підготовку й укладання договорів в сфері інтелектуальної власності та інформаційної діяльності. Випускники здатні розслідувати кримінальні правопорушення у сфері використання комп’ютерів та комп’ютерних мереж.

СТУДЕНТИ ВИВЧАЮТЬ

Спеціальні дисципліни: «Інформаційне право», «Інформаційна безпека в Україні», «Медіа-право», «Міжнародне інформаційне право», «Основи електронного урядування», «Інформаційно-аналітичне забезпечення законотворчої та правозастосовної діяльності», «Договори в сфері інтелектуальної власності та інформаційної діяльності», «Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері використання комп’ютерів, автоматизованих систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку», «Податкове законодавство у сфері надання ІТ-послуг та розробки програмного забезпечення», «Охорона прав інтелектуальної власності в сфері цифрових і нових інформаційних технологій», «Технічне та юридичне забезпечення електронного підпису».

 

 2. «ПОВІТРЯНЕ ПРАВО»

Спеціалізація «Повітряне право» дозволяє нашим випускникам працювати на підприємствах, установах, організаціях аерокосмічної галузі. Фахівці здатні вирішувати різні спори, що виникають у сфері авіаційних та транспортних правовідносинах, здійснювати охорону прав інтелектуальної власності в аерокосмічній галузі, консультувати з юридичних питань, зокрема з митного права, відшкодування шкоди, що завданої на авіаційному транспорті.

СТУДЕНТИ ВИВЧАЮТЬ

Спеціальні дисципліни: «Адміністративне судочинство», «Інформаційне право», «Відшкодування шкоди, завданої на авіаційному транспорті», «Митне право», «Міжнародне космічне і повітряне право», «Охорона прав інтелектуальної власності в аерокосмічній галузі», «Повітряне право», «Правове регулювання безпеки цивільної авіації», «Правове регулювання діяльності авіаційних підприємств та установ», «Транспортне право», «Юридична відповідальність за правопорушення у сфері повітряного права».

 

3.  «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО»

Випускники спеціалізації забезпечують підготовку та укладання цивільно-процесуальних  документів, консультують з юридичних питань, вирішують цивільно-правові спори, здатні представляти інтереси клієнтів на переговорах та в суді, а також здатні тлумачити існуючі та розробляти нові нормативно-правові акти.

СТУДЕНТИ ВИВЧАЮТЬ

Спеціальні дисципліни: «Договірне право», «Житлове право», «Захист прав споживачів», «Земельне право», «Міжнародне приватне право», «Патентне право», «Податкове право», «Право інтелектуальної власності», «Речові права», «Сімейне право», «Складання цивільно-процесуальних документів», «Спадкове право».