ПРАВО - МАТЕМАТИКА СВОБОДИ

Звіт 20018/2019 нав.рік

Звіт про роботу студентського наукового гуртка "Актуальні проблеми історії України та її державності" за 2018 - 2019 навч. рік.

 
1) 30 вересня 2018 р. відбулося вступне засідання гуртка. Куратор гуртка канд. іст. наук, доцент Г. Ю. Каніщев ознайомив студентів груп 716 і 717 ю із завданнями гуртка та його роллю у науковій роботі студентів.
 
2) 2 жовтня 2018 р. відбулося засідання гуртка із заслуховуванням доповіді студентки групи 716 ю Мушкетової В. на тему: "Сепаратизм в Україні: східні області".
    Під час обговорення доповіді було дано визначення сепаратизму, як прагнення населення частини держави до відокремлення від неї. При цьому зазначалося, що сепаратизм є приманним будь - якій державі у будь - яку історичну епоху. Він (як явище) виник з появою держави як такої, і зникне хіба що зі зникненням самої держави як політичної організації суспільства.
   Було проаналізовано причини сепаратизму на Сході України на прикладі подій 2014 р. і висловлено думки щодо його мінімізації в інтересах безпеки громадян і держави Україна.
 
3) 16 жовтня 2018 р. відбулося засідання гуртка із заслуховуванням доповіді студента групи 716 ю Демидка О. на тему: "Політичні права громадян у Конституції України". Під час обговорення доповіді було дано визначення політичних прав громадян як їх можливості впливати на державні рішення і приймати участь в управлінні державою, визначені у державній конституції. При цьому зазначалося, що важливе значення для громадян і держави має обізнаність громадян зі своїми політичними правами, а також можливість користуватися ними у повсякденному житті.
 
4) 30 жовтня 2018 р. відбулося засідання гуртка із заслуховуванням доповідей студенток групи 716 ю Мурашко О. на тему: "ЗМІ і політика" та Гужої А. на тему "Соціальні мережі у житті людини".
   Під час обговорення доповіді Мурашко О. зазначалася велика роль ЗМІ у політичному житті будь - якої держави у зв'язку із формуванням та подальшим розвитком інформаційного суспільства. 
  Під час обговорення доповіді Гужої А. зазначалася велика роль соціальних мереж у спілкуванні сучасної молоді. зверталася увага на можливість і необхідність використання їх у політичному житті. країни.
   Під час обговорення обох доповідей зверталася увага на велике значення інформаційного права як галузі правових знань, що регламентує і визначає права людини і держави у сфері ЗМІ та соціальних мереж.
 
5)  13 листопада 2018 р. відбулося засідання гуртка із заслуховуванням доповіді студентки групи 716 ю Бугери А. "Великі українці: Левко Лук'яненко".
   Під час обговорення доповіді було звернено увагу присутніх на наступні риси біографії Л. Лук'яненка: а) його професійну правову освіту на юридичному факультеті Московського державного університету імені М. В. Ломоносова; б) на його ідеологію обстоювання незалежності України за допомогою самого радянського законодавства (право союзної республіки на вихід зі складу СРСР, передбачене конституціями СРСР і УРСР); в) на репресивну діяльність тодішньої радянської держави, яка, проголосивши вищезгадане право у своїх конституціях, реально не тільки не давала можливості громадянам користуватися ним, а ще й карала таких, як Л. Лук'яненко, які намагалися реалізувати і пропагувати це право.
 
6)  26 листопада 2018 р. відбулося засідання гуртка із заслуховуванням доповіді студента групи 716 ю Демидка О. "Сепаратизм в Україні: західні області". 
   під час обговорення доповіді було зазначено, що у той час, коли увага українського суспільства і держави прикута до Сходу України як реального вогнища сепаратизму у нашій державі, аналогічні настрої існують і на Заході нашої країни. Проаналізовано причини сепаратизму там, висловлено думки щодо його мінімізації в інтересах національної безпеки України і підтримки її стосунків із сусідами на Заході (особливо у рамках співробітництва України з ЄС).
 
7)  29 січня 2019 р. відбулося вступне засідання гуртка для студентів групи 714 д. Куратор гуртка канд. іст. наук, доцент Каніщев Г. Ю. ознайомив присутніх із завданнями гуртка та його значенням для студентської наукової діяльності.
 
8)  5 лютого 2019 р. відбулося засідання гуртка із заслуховуванням доповіді студентки групи 714 д Казарцевої І. "ЗМІ і політика в Україні". 
   Під час обговорення доповіді зверталася увага на маніпулятивні технології, що використовуються політиками для впливу на громадян (особливо під час виборчих кампаній). Наголошувалося на необхідності для громадян вміти відбирати більш - менш об'єктивну інформацію, користуючись при цьому різними інформацйними джерелами.
 
9) 12 березня 2019 р. відбулося засідання гуртка із заслуховуванням доповіді студентки групи 714 д Ткачової К. "Соціальні мережі у житті людини". 
   Під час обговорення доповіді зверталася увага на появу нових психологічних факторів, пов'язаних із використанням соціальних мереж. Зокрема, комп'ютерної залежності. Пропонувалися заходи щодо подолання негативного впливу мереж на суспільство і виристання позитивних рис цього нового виду спілкування.
 
10) 9 квітня 2019 р. відбулося засідання гуртка із заслуховуванням доповіді канд. іст. наук, доцента Каніщева Г. Ю. "Політична міграція в Україні та світі".
   Під час обговорення доповіді було дано характеристику політичної міграції як явища, викликаного неможливістю людини користуватися законними правами у своїй країні. наводилися приклади таких міграцій у різні часи. Висловлювалися думки щодо захисту прав політичних мігрантів, спираючись на міжнародне і вітчизняне законодавство.
 
11) 23 квітня 2019 р. відбулося засідання гуртка із заслуховуванням доповіді студентки групи 714 д Корольової А. "Європейський Союз і Україна". 
    Під час обговорення доповіді зазначалося, що ЄС і надалі буде значним фактором у міжнародних відносинах нашої держави. Обговорювалися різні аспекти його впливу на внутрішньоукраїнське економічне та політичне життя.